Krijgslessen

INTRODUCTIE

Van militaire organisaties valt veel te leren, zeker in tijden van snelle veranderingen en onzekerheden. Militaire organisaties worden namelijk getraind om om te overleven in een dynamische omgeving. En dat al eeuwen lang. En daarbij zijn legers zo'n beetje de grootste organisaties die we kennen en dat maakt het interessant om van hen te leren.

 

Daarbij hanteren legerorganisaties twee benaderingswijzen om met onzekerheden en chaos om te gaan: de een probeert complexiteit en chaos te temmen, de ander beweegt mee met onzekerheden en chaos. De ene benadering leidt tot centralistische, regelgestuurde organisaties met het Amerikaanse leger als bekendste voorbeeld, de ander tot gedecentraliseerde organisaties met ruimte voor creativiteit en eigen initiatief, in het verleden het Pruisische/Duitse en in mindere mate het Franse leger, tegenwoordig alle organisaties binnen de NAVO behalve de Amerikanen. Maar ook van ‘onze’ Prins Maurits kunnen we veel leren op het terrein van het managen van organisaties: als een soort vroege Taylor standaardiseerde hij onder anderen de handelingen van zijn fuseliers, niet onverstandig gezien de zeer diverse achtergrond van deze manschappen.

 

In mijn boek 'Krijgslessen voor managers. Leiderschap in tijden van onzekerheid en snelle verandering' ga ik in op datgene wat we van militaire organisaties kunnen leren. Dit boek  fungeert als onderlegger voor de aanpak die we ontwikkeld hebben om deze ideeën over te dragen op organisaties.

 

Wilt u bijgepraat worden, dan kunt u naar de podcast luisteren van Erno Hannink en Tom van der Lubbe.

 

NAAR DE PRAKTIJK

Het sterke punt van Krijgslessen voor managers is dat ze zich makkelijk laten vertalen naar de eigen praktijk. Daardoor ontstaan er handvatten op het terrein van omgaan met medewerkers en teams, leidinggeven, creëren van sociale cohesie en commitment, vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling, besluitvorming, opdrachtgericht werken, kennis- en kwaliteitsmanagement en vele andere onderwerpen. Dit zijn typisch onderwerpen die in allerlei organisaties spelen.  Wellicht niet verrassend blijkt dat allerlei modieuze begrippen als ‘agile’, ‘scrum’, maar ook de sociologische, psychologische en antropologische dimensies van bijvoorbeeld ‘tribes’ zijn onderwerpen die de revue passeren. Gecombineerd levert het een sterk besturingsconcept op dat zich makkelijk laat vertalen naar leidinggevenden, teams en medewerkers in de eigen organisatie.

 

We onderscheiden de volgende elementen

  • Missie, visie en doctrine
  • Leiding geven
  • Teams/teamperformance
  • Samenwerken
  • Leren en innoveren
  • Discipline 

Als men in staat is deze elementen goed uit te werken en te combineren levert dit een sterke en slagvaardige organisatie op.