ELEMENTEN VAN KRIJGSLESSEN

Krijgslessen is uit een aantal elementen opgebouwd, te weten:

  • missie, visie en doctrine
  • leiderschap
  • teams/teamperformance
  • samenwerken
  • leren en innoveren.

Onder de verschillende tabs worden deze elementen verder uitgewerkt. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van inzichten van het Pruisische/ Duitse leger. Deze organisatie heeft sinds 1850 een nog steeds zeer geavanceerd concept van gedecentraliseerde bevelvoering uitgewerkt en daarbij zeer veel onderzoek gedaan naar de psychologische, sociologische en antropologische dimensies van teams, leidinggeven, samenwerken, omgaan met onzekerheden en stressvolle situaties et cetera. Hun doel was hun legerorganisatie van hoog tot laag de ruimte te geven om om te gaan met de onzekerheden en chaos van het slagveld. Hun leidend besturingsconcept daarbij was Auftragstaktik, opdrachtgerichte commandovoering met als belangrijkste kenmerk een maximale decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit besturingsconcept stelde hoge eisen aan leidinggevenden en manschappen.

 

Noch het Britse, noch het Amerikaanse leger of welk ander leger had een dergelijk besturings-concept en dat verklaart zeker in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog de grote snelheid waarmee de Duitsers in staat waren te manoeuvreren. Het besturingsconcept van Auftragstaktik is na de Tweede Wereldoorlog door alle legers met uitzondering van het Amerikaanse binnen de NATO overgenomen. En daar valt erg veel van te leren.