DISCIPLINE

Als laatste element noem ik Discipline omdat zonder discipline alle andere elementen los van elkaar komen te hangen en ook de elementen zelf ieder voor zich niet tot hun recht komen. Discipline is nodig om de missie, visie en het besturingsconcept in de vorm van een doctrine logisch en consistent in de breedte en diepte van de organisatie te vertalen. De ervaring leert dat dat lang niet altijd gebeurt. Vervolgens zul je met trainen en gamen er achter moeten komen of de doctrine  ook in de praktijk werkt, zul je er voor moeten zorgen dat je medewerkers de doctrine internaliseren (Innere Führung) om vervolgens de uitwerking daarvan kritisch te blijven volgen: leren en innoveren.

 

Von Moltke, de grondlegger van Auftragstaktik, had specifieke opvattingen over discipline: “Disci-pline is de pijler van elk leger en het handhaven van discipline is een weldaad voor allen.” En discipline heeft niets met 'Kadavergehorsamkeit' te maken: “Contrary to the widely held cliché's about ‘blind obedience’, Kadavergehorsamkeit and Prussian discipline, the German Army had, from the time of Moltke the Elder at the latest, always emphasized the crucial importance of individual initiative and responsibility, even at the lowest levels”, aldus Martin van Creveld. 

 

Het bovenstaande geeft aan dat gedurende langere tijd het opbouwen van een organisatie veel tijd en energie kost. En hoe beter de discipline, des te meer je je medewerkers de vrijheid kan geven: ze weten de kaders waarbinnen ze mogen werken. Hou je ze dom of vertrouw je ze niet, dan ben je gedwongen ze strak aan te sturen. Het eindresultaat is een organisatie die hier op lijkt: 'einer Armee, die einander offensichtlich widersprechende Eigenschaften wie Gehorsam und Initiative, Drill und Kreativität, Autorität und Selbständigkeit erfolgreich auf einen Nenner zu bringen vermochte.' Als je deze schijnbare tegenstrijdigheden weet te combineren dan bouw je een organisatie die tegen alle stormen kan.

 

De volgende lessen zijn te vinden op het terrein van discipline:

  • Kaderstelling: Als je zaken niet via structuren en systemen, planning & control wilt regelen, zul je ervoor moeten zorgen dat de medewerkers de discipline hebben om zich te houden aan visie, doctrine en doelstellingen. Dat gaat het best in wederzijdse verantwoordelijkheid.
  • Binding: Discipline is een belangrijk bindend element in de organisatie.
  • Zelfdiscipline: Als discipline is geïnternaliseerd is er sprake van zelfdiscipline (Innere Führung) en is men taakvolwassen. 
  • Groepscohesie: Discipline in het Duitse leger zorgde voor groepscohesie en voorkwam dat eenheden desintegreerden.
  • Tegenstrijdigheden: Doctrine en discipline geven een prima basis om allerlei tegenstrijdig-heden te combineren: robuustheid en meegaandheid, snelheid en rust, zelfstandigheid en samenwerking et cetera.