LEIDERSCHAP

Als er een onderwerp is dat de afgelopen jaren uitvoerig is bestudeerd dan is het wel leiderschap. Vaak weten adviseurs, coaches ieder voor zich een van de elementen van leiderschap uit te diepen om daar weer een nieuwe theorie om heen te bouwen. De ervaringen van legerorganisaties zetten je weer met beide benen op de grond en maken allerlei theoretische dimensies van leiderschap weer erg praktisch. 

 

Leiderschap in militaire organisaties is natuurlijk van groot belang vandaar dat daar veel kennis en ervaring is opgebouwd over wat er echt toe doet. Hier een aantal van de in totaal  20 lessen op dit terrein:

 • Vertrouwen: Een leidinggevende moet het vertrouwen en de achting van zijn team/organisatie verdienen. Hiervoor moet hij/zij blijk geven van kennis en kunde, en vooral ook een goed karakter en een sterke wil tonen.
 • Veiligheid: Een leidinggevende moet in staat zijn om een sfeer van vertrouwen en veiligheid binnen een team te laten ontstaan zodat men de kans krijgt om zaken met elkaar te bediscussiëren.
 • Verbinding: De leidinggevende moet persoonlijk voeling houden met zijn medewerkers zodat hij weet wat de behoeftes en mogelijkheden zijn. Het maakt het team sterker in allerlei situaties.
 • Authentieke belangstelling: Leidinggevenden moeten authentieke belangstelling hebben voor
  hun medewerkers. 
 • Groei en sociale cohesie: Een leidinggevende moet in staat zijn om zijn mensen ieder voor
  zich op individueel niveau te ontwikkelen én het geheel tot een team te smeden.
 • Up front aanwezigheid: Een leidinggevende moet vooraan bij zijn medewerkers zijn, daar staat hij in contact met de werkelijkheid, leert hij zijn mensen kennen en zij hem en maakt hij de realiteit van de voorste linie mee.
 • Karakter: Persoonlijke kwaliteiten als eerlijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel, bereidheid zich in te zetten, en het winnen en behouden van het vertrouwen van de medewerkers zijn bepa-lend voor het succes van elke leidinggevende.

 

Leiderschap laat zich moeilijk vastleggen, maar soms spreken foto's voor zich (zie hiernaast). Zo eenvoudig kan het zijn, 'beeing there' leert jou het terrein en de manschappen kennen en zij jou. Zoals Rommel zei: 'Hoe hoger de rang, des te groter het effect'.

 

Hieronder twee filmfragmenten, een van de film Gladiator en een uit de serie Band of Brothers. Kijk goed hoe hier invulling wordt gegeven aan het begrip leidinggeven.

 

De openingsscène van de film Gladiator met Russell Crowe in de rol van Publius Quinctilius Varus, de Romeinse legeraanvoerder aan het begin van de slag in het Teutoburgerwoud geeft een mooi beeld wat leiderschap inhoudt. Let op het contact tussen hem en zijn manschappen en officieren en hoe hij zich - letterlijk - in de voorste linie begeeft. Dat mocht overigens niet baten: maar liefst 3 Romeinse legioenen gingen hier ten onder, het grootste verlies van het Romeinse leger ooit.

 

In een van de afsluitende scenes van Band of Brothers dankt een hoge Duitse officier zijn manschappen voor hun moed en inzet tijdens de oorlog en wenst hen een gelukkige en vreedzame toekomst toe. Het leiderschap en gezag straalt van hem af en de groep soldaten staat daar ondanks hun volledig verschillende uitmonstering ook als één man, ze vormen een Gemeinschaft in de ware zins des woords. De toekijkende Amerikaanse soldaten realiseren zich de impact van zijn toespraak en kunnen alleen maar hopen dat zij ook zo'n toespraak krijgen bij hún afscheid.