LEREN EN INNOVEREN

Bij succesvolle militaire organisaties zie je dat ze snel kunnen leren en innoveren. Het leren kan in twee typen leren worden verdeeld:

  • Korte loop leren: dit leren zie je als je de doctrine ontwikkeld hebt en tijdens trainen en gamen er achter komt dat sommige onderdelen in de praktijk niet werken. Trainen en gamen komt in de burgermaatschappij zo goed als niet voor waardoor veel tijd en energie gaat zitten in aanpassingen later in de tijd
  • Lange loop leren: dit zijn de aanpassingen die tijdens de 'going concern' moeten worden gepleegd om de doctrine aan te passen aan de werkelijkheid. Alle foutjes die bij het korte loop leren er niet uitgehaald waren, komen in deze fase pas naar boven.

 

Daarnaast in innoveren natuurlijk van belang en dan natuurlijk bij voorkeur vanuit de eerste linie, want daar heeft men het contact met de werkelijkheid, de klant. 

 

De volgende lessen springen in het oog:

  • Trainen en gamen: Kijk met uw medewerkers of het stelsel van afspraken dat onder de doctrine valt ook daadwerkelijk de toets aan de praktijk kan doorstaan. Laat medewerkers van stafafdelingen geregeld meewerken in het primaire proces. Zo kunnen zij nagaan of de door hen ontwikkelde  systemen en procedures er daadwerkelijk toe doen in de praktijk. 
  • Evalueren: Ook al is een project, opdracht of strategie goed verlopen en zijn alle doelen gehaald, dan verdient het nog de moeite om een en ander goed te evalueren. Bij projecten die mislukt zijn geldt dit natuurlijk nog meer.
  • Kritische houding: Wil je een lerende organisatie creëren, dan is een kritische instelling ten aanzien van het eigen functioneren van groot belang. Het moet geen truc zijn, maar intrinsiek onderdeel zijn van de wijze van werken en denken, van de cultuur van de organisatie. Als je als organisatie ‘leert te leren’, vergroot je je overlevingskansen.
  • Innoveren: Innoveren dient dicht bij het primair proces, in de voorste linie plaats te vinden. Dan is de kans op een succesvol nieuw product of een nieuwe activiteit, goed afgestemd op de markt, het grootst.