SAMENWERKEN

Samenwerken is een van de centrale elementen voor succes binnen organisaties. Samenwerken zowel binnen teams als tussen teams of samengestelde teams. De ervaring leert dat goed opgeleide en geleide teams in tijden van crisis en onzekerheid integreren naar een hoger niveau en slecht opgeleide en geleide teams juist desintegreren. In legertermen: blijf je een 'armed force' of word je een 'armed mob'.

 

Hierbij weer enkele lessen van de reeks die in het boek te vinden is:

  • Visie: Zorg voor een heldere en vooral praktische visie op de mate van zelfstandigheid en wat je op het terrein van samenwerking verwacht.
  • Doctrine: Maak samenwerking tot kern van de wijze van organiseren en een centraal element van de doctrine. 
  • Inrichting: Vertaal de doctrine naar tactisch niveau (hoe gaan we de samenwerking organiseren) en naar operationeel niveau (hoe gaan we in de praktijk met elkaar om, wie doet wat, wie mag welke beslissing nemen).
  • Doelen en scope: Formuleer duidelijke doelen voor het multifunctioneel samengestelde team: wat moeten ze precies bereiken, wat is hun scope.
  • Train, train, train: zonder training in samenwerking kom je er nooit achter wat wel en wat niet werkt, dus gamen en trainen is van groot belang.
  • Een leider: Zorg dat duidelijk is wie de leiding van het multifunctionele team heeft en welke teamrol eenieder heeft
  • Toetsen: Check of je medewerkers ook daadwerkelijk het gedrag conform de visie en training vertonen, laat het vooral geen papieren werkelijkheid worden.