MISSIE, VISIE EN DOCTRINE

Missie en visie zijn ongetwijfeld bekende begrippen, maar bij doctrine schrikken de meeste mensen even op, want die term is minder ingeburgerd. Onder missie valt de vraag waarvoor wij als organisatie op aarde zijn, onder visie de wijze waarop we ons extern willen positioneren en intern onze organisatie willen inrichten. Bij dat laatste denken we dan meteen aan onze besturingsfilosofie: ben je meer regelgedreven of vertrouw je op het vakmanschap en de besliskracht van je mensen. De doctrine die daar uit voortkomt omvat het gehele stelsel van regels en onderlinge afspraken die de kaders waarbinnen een ieder kan opereren weergeven. 

 

Aangezien de combinatie missie, visie en doctrine het speelveld en de regels bepalen is dit altijd een belangrijke eerste stap in welk project dan ook, of het nu betrekking heeft op een team of op de gehele organisatie.

 

Bepalend hierbij is de besturingsfilosofie: hoe meer regels (Anglo-Amerikaans) des minder men mag, hoe minder regels en meer vertrouwen op het vakmanschap van de medewerkers (Rijnlands), des te meer speelruimte. Het laatste type besturingsconcept is natuurlijk te prefereren in situaties waarbij verandering de rode draad is.

 

Belangrijke lessen:

  • Inrichten: je moet je organisatie niet alleen kunnen richten (missie, visie en strategie) maar ook kunnen inrichten. Dit inrichten moet logisch en consistent geschieden anders 'trilt' de organisatie makkelijk los. Bovendien hebben medewerkers snel door wat wel en wat niet werkt
  • Kernteam: zorg dat de missie, visie en doctrine verankerd is bij je kernteam, de sleutelfiguren van de organisatie.
  • Trainen/gamen: er moet veel worden 'getraind'. Elke doctrine kent immers onderdelen die in de praktijk niet blijken te werken en daar moet je zo snel mogelijk achter zien te komen (korte loop leren). Daarnaast kunnen andere onderdelen op langere termijn te moeten worden aangepast (lange loop leren), doe dat dan ook.
  • Legacy: De gemeenschappelijke geschiedenis – de legacy – speelt een zeer belangrijke rol: wie zijn we, waar komen we vandaan en hoe werken we. Er zit daardoor al heel veel doctrine in het DNA van de mensen.
  • Internalisatie: Hoe meer missie, visie en doctrine zijn geïnternaliseerd, des te minder
    gedetailleerde informatie over en weer is er noodzakelijk.