ONZE AANPAK

De lessen die in Krijgslessen voor managers staan blinken over het algemeen uit in eenvoud. Geen ingewikkelde theoretische uitweidingen maar praktische eisen zijn de rode draad. Deze eisen hebben ingedeeld in eisen op het terrein van:

  • Missie, visie en doctrine
  • Leiding geven
  • Teams/teamperformance
  • Samenwerken
  • Leren en innoveren
  • Discipline 

Door de eenvoud van de lessen kan men onze aanpak toepassen op een team, een organisatie-onderdeel of de gehele organisatie. Oftewel, samen met u ontwerpen wij een maatwerkaanpak. Daarbij zijn er allerlei werkwijzen die we kunnen inzetten:

  • een inspiratielezing
  • een workshop of serie workshops
  • een nulmeting met leer- en ontwikkeltraject
  • organisatie-adviestraject

Het is maar wat u het meest aanspreekt en het best past bij uw organisatie, organisatie-onderdeel of team.