PUBLICATIES

'Krijgslessen voor managers' is niet bepaald het eerste boek dat ik publiceer. Mijn publicaties kunnen als volgt worden ingedeeld:

 • militair historische publicaties
 • algemene organisatie publicaties
 • bedrijfspresentaties
 • zorgpublicaties

 

Militair historische publicaties

Aan Krijgslessen heeft een aantal militair historische publicatie ten grondslag gelegen, te weten:

Algemene organisatie publicaties

Deze publicaties richten zich op organisaties in hun algemeenheid. Het betreft:

 

Bedrijfspresentaties

De afgelopen jaren hebben Giedo van der Zwan en ik een groot aantal publicaties het licht laten zien gewijd aan de Nederlandse industrie":

Deze boeken werden en worden o.a. gebruikt voor de presentatie van het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland. Zie voor voorbeelden Dutch industry.

 

Zorgpublicaties

In het kader van Koplopers in de Zorg hebben we de afgelopen jaren een grote reeks publicaties het licht laten zien:

 • Toekomstwijzers GGZ, Ouderen, Jeugd, Kwetsbare groepen, Eerstelijns Zorg, Ziekenhuiszorg
 • Zorg voor Kwetsbare groepen in de toekomst (2018)
 • Het Nederlands Zorglandschap (2017)
 • Koplopers in de Zorg, Trends en thema’s (2017)
 • Andere tijden, flexibel organiseren (2017)
 • Het Bavaroisesyndroom (2016)
 • Scan functioneren IGZ (2015)
 • Scan bureaucratisering (2015)
 • De toekomst van de GGZ, de GGZ van de toekomst (2015)
 • Scan samenwerken in netwerken (2014)
 • Het nieuwe samenwerken (2014)
 • Koplopers in de Zorg. 50 Inspirerende verhalen (2013)