VERHALEN

In deze rubriek wil ik opmerkelijke zaken vermelden waar ik de afgelopen jaren tegen aan ben gelopen. Vaak betreft het uitspraken of gebeurtenissen die iets zeggen over de wijze waarop militaire organisaties zijn ingericht of hoe ze functioneren onder spanning en onzekerheid. Het is zeker geen uitputtende reeks, zo ontbreken bijvoorbeeld Napoleon - een uitstekend manager -, von Clauesewitz en nog vele anderen. Dat heeft te maken met het feit dat de focus van mijn onderzoek met name ligt op de Eerste en Tweede Wereldoorlog en op de organisatorische dimensies van legerorganisaties. Wellicht dat in de toekomt ook hun verhalen ook onderdeel worden van het grote geheel. Mocht je zelf een suggestie of verhaal hebben, dan zijn die van harte welkom!