Evan Carlson 

 

Evan Carlson had voor de Tweede Wereldoorlog gedurende meerdere jaren in China gediend en daar respect gekregen voor het 8ste leger van Mao Zedong, met name “its relationships between officers and men stressing mutual respect under the rubric ‘Gung Ho’ (working in harmony). Around this concept Carlson was determined to construct the Raider battalion he won authorisation to organize in February 1942.” Carlson introduceerde nieuwe elementen in de relatie officier – manschap. “Carlson decreeded  the abolition of such officer privileges as separate messes and clubs. Saluting became a rarity. Distinction between officers and men – in uniform, equipment, living conditions – diminished dramatically… At the heart of Carlson’s vision lay the rejection of imposed discipline and its replacement by collective, cooperative problem solving – in other words American teamwork. In his view officers were to earn their status by demonstrating superior ability, knowledge and character.. All orders were to meet tests of essentiality and justice, officers were ‘never (to) order a man to do anything they are not willing and able to do themselves.”. 

 

De lessen die hier uit te leren vallen:

  • geen privileges voor managers en bestuurders
  • gezag en vertrouwen moet je verdienen en kun je niet van buiten af opdringen
  • gezag krijg je door uit te blinken in kennis, kunde en karakter 
  • gezamenlijke probleemoplossing staat centraal
  • orders moeten worden getoetst aan noodzaak en rechtvaardigheid, de leidinggevenden mogen nooit orders geven die ze zelf niet willen of kunnen uitvoeren