MONTGOMERY

 

Montgomery stond in 1942 voor de uitdaging om de slecht getrainde, slecht geleide eigenzinnige Britse eenheden in Noord - Afrika in het gareel te krijgen en bovendien het hoofd te bieden aan Rommel en zijn eenheden die als geen ander met de chaos van het slagveld wisten om te gaan (en als het even kon chaos creëerden). De enige mogelijkheid die hij zag was niets over te laten aan het eigen initiatief van zijn eenheden (dat liep namelijk altijd fout af), maar alles strak in te regelen op basis van plannen. Hij formuleerde de volgende managementopvattingen:

  • Er dienen heldere uitgangspunten te worden geformuleerd die gedetailleerd moeten worden uitgewerkt in de vorm van een Masterplan
  • Het Masterplan moet worden opgesteld door de commandant van de Army Group en niet door zijn staf
  • Het Masterplan moet middelen op doelen afstemmen (de “wat”- en de “hoe”- vraag). Het Masterplan geeft gedetailleerd de opeenvolgende troepenbewegingen weer
  • Eerst dient luchtoverwicht verkregen te zijn, voordat zee- en landacties plaats kunnen vinden
  • Het opperbevel moet in staat zijn om eenheden te groeperen en hergroeperen, afhankelijk van de situaties

Dat bleek - zeker gezien een Geallieerde overmacht van 3:1 - goed te werken en leverde het besturingsconcept voor de Britten en later de Amerikanen op: plannen van hectometer tot hectometer paal. Duidelijk is dat dit elke vaart uit de strijd haalde en men allerlei kansen onbenut moest laten omdat ze niet in het plan voorkwamen. Maar ere wie ere toekomt: Montgomery was dé change manager die het Britse leger op dat moment nodig had.

 

Later omschreef Montgomery in zijn memoires zijn visie op leiderschap als volgt. “One of the first responsibilities of a Commander-in-Chief is to create what I have called ‘atmosphere’ as a state of mind in which his staff, his subordinate commanders, and his troops will live and work and fight. His armies must know what he wants; they must know the very fundamentals of his policy; and they must be given firm guidance and a clear lead. Inspiration and guidance must come from above and permeate the whole force. If this happens all concerned will go ahead on the lines laid down, the force will acquire balance and cohesion, and the results will be evident in battle…”

Duidelijk is dat hier ook een aantal interessante lessen uit te destilleren valt...

 

Ook hechtte Montgomery veel belang aan veiligheid en vertrouwen binnen organisaties: “But in those days (hij was officier tijdens de Eerste Wereldoorlog - JJB)  I came to realize the importance of the soldier knowing that behind him were commanders, in their several grades, who cared for him. The general who looks after his men and cares for their lives, and wins battles with a minimum of losses, will have their confidence. All soldiers follow such a general.”