PRINS MAURITS

 

In 1584 stond de toen zeventienjarige Prins Maurits voor de gigantische taak voor de jonge republiek der Zeven Provinciën een leger op te bouwen dat de strijd kon aangaan met de superieure Spaanse ‘tercio’s’. Dit waren regimenten die niet alleen over de gehele wereld hadden gevochten en daardoor uit ervaren vakmensen bestonden, maar ook een hoog moreel hadden: zijn vochten voor hun trotse natie en hun katholieke overtuiging. Het leger dat Prins Maurits erfde was een ‘slecht betaalde bandeloze soldateska’ dat grotendeels uit buitenlande huursoldaten bestond.

 

Maurits had als nadeel dat hij de strijdlust van zijn manschappen niet kon aanwakkeren door Vaderlandse leuzen. Hij koos een andere route: hij professionaliseerde zijn leger door het verhogen van het vakmanschap van zijn manschappen. Hij zorgde allereerst voor regelmatige betaling van zijn officieren en manschappen. Vervolgens voerde hij regelmatige oefeningen in evenals exercitie en training. Daarnaast introduceerde hij de volgende innovaties:

  • hij liet alle wapenhandelingen analyseren en in tekeningen vastleggen; aldus ontstonden de eerste handboeken. Hij was dus eigenlijk een ware Taylor ver voordat Taylor zijn ideeën aan de wereld openbaarde
  • hij trainde zijn manschappen in allerlei exercities met als doel hen snel en goed met hun ‘gereedschap’ om te leren gaan. Hij deed dit door middel van op elkaar aansluitende gestandaardiseerde handelingen en gestandaardiseerde bevelen. Een soort processturing
  • hij verkleinde de compagnie van 300 man naar 100 man, waardoor de ‘span of control’ werd verbeterd: het bleek te moeilijk om aan 300 man leiding te geven
  • compagnieën werden per nationaliteit georganiseerd om de communicatie te verbeteren en het groepsgevoel te stimuleren
  • compagnieën werden gecombineerd tot kleine tactische eenheden. Hierdoor nam de flexibiliteit toe. We zullen dit later bij de Pruisen eveneens tegenkomen

 

Dit waren voor die tijd heel revolutionaire ingrepen. Met de aldus gesmede efficiënte en gemotiveerde krijgsmacht zette Maurits nieuwe standaarden. Hij kon met deze krijgsmacht de Spanjaarden succesvol bestrijden en een groot deel van de Nederlanden bevrijden.